52

Politieke Markt: Busvervoer, huurwoningen, wijkteams en ‘De Voortuin’

Vandaag vindt de 575ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Huurwoningen

Er zijn een aantal moties ingediend over de bouw van extra sociale huurwoningen in de stad.

  • Motie PvdA en Partij voor de Dieren: 2500 Sociale huurwoningen erbij door initiatieven in deze collegeperiode;
  • Motie SP, Partij voor de Dieren en AP/OPA: Deltaplan volkshuisvesting Almere;
  • Motie Partij voor de Dieren, SP, PvdA en AP/OPA: Extra locaties omkleuring.

Lees ook eens:

Extra sociale huurwoningen op De Rederij in Buiten

‘Deltaplan’ voor bouw extra sociale woningen

Wijkteams

Vanavond wordt er opnieuw gesproken over het verder ontwikkelen van wijkteams. De raad wordt gevraagd in te stemmen met vier voorstellen voor de doorontwikkeling van de wijkteams en kennis te nemen van de nota ‘Doorontwikkeling wijkteams’. Op 15 februari 2018 heeft de raad ingestemd met een initiatiefvoorstel over de wijkteams waarin uitgangspunten werden vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van de wijkteams. Het raadsvoorstel wat nu besproken wordt is hier een uitwerking van.

Tijdens de Politieke Markt van 16 januari is dit raadsvoorstel voor de eerste keer besproken.

Voortuin

In Zaal Hout gaat het opnieuw over de voortuin van Almere. Almeerders hebben meegedacht over hoe Almere van De Voortuin het visitekaartje voor de hele stad kan maken. Het resultaat is een plan voor ontwikkeling van De Voortuin in Almere Poort gericht op een groene invulling met voorzieningen voor vrije tijd, sport en gezondheid. Het is de bedoeling om het geheel een uitstraling van een ‘sportief parklandschap’ te geven. Circa 20 dagen per jaar gaat hier geparkeerd worden voor evenementen op het evenementenstrand.

Veiligheid in busvervoer

Het college wil van de raad weten hoe hij de maatregelen van Keolis beoordeelt om de sociale veiligheid in het busvervoer verder te verbeteren. In 2016 is afgesproken dat het college het actieplan jaarlijks met de raad bespreekt voordat zij hieraan goedkeuring verleent. Als het college instemt met dit actieplan ontvangt Keolis een subsidie van 1 miljoen van de provincie om deze maatregelen ten uitvoer te brengen. Het college is positief over het concept actieplan, omdat het plan voldoet aan de in de concessie gestelde eisen en meer ingaat op veiligheid en minder op kaartcontrole, wat een commerciële verantwoordelijkheid is van Keolis.

Wel is opvallend dat de raad het actieplan pas kan bespreken na de jaarwisseling, terwijl de maatregelen en de daarvoor beschikbare subsidie bedoelt zijn voor dit jaar.

Andere onderwerpen

Vanavond wordt er ook gesproken over de ‘Systematische monitoring politiecontroles‘, ‘het Vertrouwen in de politie’ en de motie van D66 ‘Laat zien wat je bouwt‘.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant