52

Politieke Markt: Etnisch profileren bij de politie

Vandaag vindt de 574ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Etnisch profileren

Fractie Buyatui heeft een motie geschreven over ‘vertrouwen in de politie’. De fractie geeft aan dat de minister van Justitie en Veiligheid in 2016 heeft aangegeven dat etnisch profileren bij de politie voorkomt. Het college deelt de mening dat etnisch profileren ten koste van het vertrouwen in de politie kan gaan. Buyatui vindt dat een hoog vertrouwen in de politie onder alle bevolkingsgroepen van cruciaal belang is voor een effectieve samenwerking tussen burgers en de politie en het realiseren van de doelen in het Actieplan Veiligheid 2019-2022. Daarom zet de partij dit onderwerp op de politieke agenda.

Vanavond wordt erover gesproken in Zaal Stad. Het gaat dan ook over ‘Systematische monitoring politiecontroles. Tijdens de vergadering gaat het ook over het Actieplan Veiligheid.

Bekijk ook eens (*archief):

1Almere Actueel: De headlines en 2Doc Verdacht

Wijkteams

In dezelfde zaal zal eerder op de avond gesproken worden over het verder ontwikkelen van wijkteams. De raad wordt gevraagd in te stemmen met vier voorstellen voor de doorontwikkeling van de wijkteams en kennis te nemen van de nota ‘Doorontwikkeling wijkteams’. Op 15 februari 2018 heeft de raad ingestemd met een initiatiefvoorstel over de wijkteams waarin uitgangspunten werden vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van de wijkteams. Het raadsvoorstel wat nu besproken wordt is hier een uitwerking van.

Voortuin

In Zaal Buiten gaat het over de voortuin van Almere. Almeerders hebben meegedacht over hoe Almere van De Voortuin het visitekaartje voor de hele stad kan maken. Het resultaat is een plan voor ontwikkeling van De Voortuin in Almere Poort gericht op een groene invulling met voorzieningen voor vrije tijd, sport en gezondheid. Het is de bedoeling om het geheel een uitstraling van een ‘sportief parklandschap’ te geven. Circa 20 dagen per jaar gaat hier geparkeerd worden voor evenementen op het evenementenstrand.

Lees ook eens:

‘Ontwikkel De Voortuin naar sportief parklandschap’

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de Ontwikkelingsvisie voor De Voortuin en in te stemmen met de projectopdracht voor het opstellen van een ontwikkelingsplan en een grondexploitatie.

Sinterklaas

December ligt alweer achter ons, toch wordt er vanavond gesproken over het Sinterklaasfeest. De Fractie Buyatui heeft schriftelijke vragen gesteld over ‘Overstappen van Zwarte Piet naar roetveegpiet’. Deze zijn op 12 november jl. door het college beantwoord. Naar aanleiding hiervan dient de fractie deze motie vreemd in met de titel ‘Inclusief sinterklaasfeest’.

Andere onderwerpen

Vanavond gaat het ook over de bouw van extra sociale huurwoningen, de zichtbaarheid van nog te bebouwen grond in de stad aan de hand van borden en de duurzaamheidsagenda.

Lees ook eens:

Extra sociale huurwoningen op De Rederij in Buiten

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant