57

Politieke Markt: Floriade en duurzaamheid op de agenda

Vandaag vindt de 571ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Floriade en stikstof

Vanavond wordt het agendavoorstel van de Partij voor de Dieren en Fractie Buyatui behandeld. Er wordt gesproken over de Floriade in combinatie met de stikstofproblematiek. De landelijke stikstofproblematiek raakt projecten in heel Almere. De gemeente werkt nauw samen met de provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken. Waar mogelijk neemt de gemeente ook maatregelen in het belang van Almeerders en ondernemers en blijft verder werken aan de groei van onze groene en gezonde stad. Ook bouwprojecten en evenementen als de Floriade hebben last van de stikstofbesluiten.

Vanavond meer in Zaal Stad vanaf 19.00 uur.

Duurzaamheid

Vanavond wordt er in Zaal Buiten gesproken over de uitvoer van de duurzaamheidsagenda. De Partij voor de Dieren en de SP willen de oppervlakten van natuurgebieden in Almere vergroten, beschermen en verbinden. “Nog nooit ging het zo slecht met de biodiversiteit als nu. In een steeds hoger tempo sterven soorten uit, verdwijnen natuurgebieden door verstedelijking en landbouw en verandert het klimaat. Dit alles met grote gevolgen voor onze planeet en al haar bewoners. Wetenschappers dringen aan op het versterken en vergroten van natuurgebieden, het aanplanten van bomen en bossen in de strijd tegen klimaatverandering”, zo schrijven de twee partijen. “Dit amendement voorziet in de wens om Almere te vergroenen, biodiversiteit te versterken en klimaatverandering tegen te gaan op een relatief goedkope en eenvoudige wijze en heeft bijkomende voordelen op het gebied van prettig en gezond wonen en leven, en het verbeteren van de luchtkwaliteit”.

De Partij voor de Dieren, SP en AP/OPA geven in een andere motie aan dat zij verandering willen in het gebruik van biomassa. Volgens de partijen moet de gemeente Almere biomassa niet langer als groene of duurzame energie beschouwen. De partijen geven aan tegen de bouw van een Biomassacentrale in Diemen te zijn. “Als één van de grootste warmteafnemers van de Diemercentrale zou de gemeente Almere het besluit van de gemeenteraad van Diemen moeten volgen”, aldus de partijen in de motie. De gemeenteraad van Diemen nam eerder met een ruime meerderheid een motie aan waarin het college van B en W wordt gevraagd om Vattenfall te bewegen af te zien van de bouw van de biomassacentrale.

Lees ook eens:

NUON wil Almeerse huishoudens verwarmen met ‘grote houtkachel’

Tijdens deze avond zullen ook andere moties over duurzaamheid worden behandeld.

Andere onderwerpen

De PVV wil met de raad en het college spreken over het participatieproces voor het beoogde zonneveld tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten. Vanavond wordt er ook een toelichting gegeven over de voortgang van de coalitieonderhandelingen.

Lees ook eens:

Laura Bouwmeester (PvdA) mogelijk nieuwe wethouder

1Almere

Dit vind je misschien ook interessant