64

Almeerse scholen adopteren Floriadebomen

Leerlingen van groep 3 en 4  van basisschool De Achtbaan hebben vrijdagmiddag samen met onderwijswethouder Roelie Bosch de boom Pterocarya fraxinifolia hs (de vleugelnootboom) geadopteerd. Deze boom maakt  deel uit van het Groene Stad Arboretum tijdens de Floriade in 2022.

Adoptie

De Achtbaan is niet de enige school die een boom adopteert. Afgelopen week zijn ongeveer 500 kinderen van 9 verschillende basisscholen langs geweest op het toekomstige om namens hun school of groep een boom te adopteren.

Natuurdetective

Met de bekende bus van Stad en Natuur zijn de leerlingen opgehaald van school en gebracht naar het Floriadeterrein. Hier zijn de leerlingen onder begeleiding van de Natuurdetective en een gids rondgeleid over Utopia eiland. Vervolgens is namens school aan de geadopteerde boom een label met de naam van de school aan een tak opgehangen. Ook kregen de scholen een stuk essenhout van de Almeerse natuurkunstenaar Jos Bregman aangeboden met daarin een chip. Op die chip kunnen ze zelf allerlei data aanbrengen over ‘hun boom’.

Groen en natuur

Vier scholen hebben te kennen gegeven ook één of meerdere bomen te willen adopteren. Wethouder Roelie Bosch: “Het is mooi om te zien dat er zo veel belangstelling bij scholen is voor groen en natuur en voor de Floriade in het bijzonder. Deze boomadoptie maakt extra duidelijk dat de Floriade er is voor de stad en haar inwoners. En de jongste bewoners in het bijzonder. Dat past ook mooi bij het thema van de Expo in 2022: de Groene Stad van de Toekomst.”

Prijs

Scholen die meedoen aan de boomadoptie worden vanaf volgend jaar uitgedaagd om verhalen, tekeningen, kunstwerken, filmpjes of foto’s over hun boom te verzamelen. Een jury gaat eind 2020 en eind 2021 bepalen welke groep van een school dat het mooist heeft gedaan. Deze twee winnende groepen mogen dan gratis de Floriade bezoeken in 2022.

Educatiepakket

Begin volgend jaar lanceert Gemeente Almere samen met Floriade 2022 BV, Stad en Natuur en Collage Almere (centrum voor cultuuronderwijs), een educatief Floriadepakket gericht op natuur, cultuur en techniek. Dit pakket moet bijdragen aan onder meer de groene bewustwording van kinderen en hen ook voorbereiden op wat er tijdens de Expo in 2022 te zien zal zijn in Almere.

Grote waarde

Bosch: “Bomen zijn van grote waarde, zeker ook voor inwoners van een groene stad als Almere. Het is een goede ontwikkeling dat basisscholen zich verbinden aan een boom en daarmee aan de verdere vergroening van de stad”.

“Wat een leuke dag en wat goed verzorgd met die bus, met het treintje naar Utopia, met het kunstwerk en het ophangen van het label aan onze boom. Het grappige is dat we op onze school ook een vleugelnootboom hebben”, vertelde juf Ria Welsen van De Achtbaan vrijdagmiddag.

Foto

Foto: Wethouder Roelie Bosch en leerlingen van De Achtbaan in het bomendepot van de Floriade. Foto door: Lex Beers van Fotografie Alexander. Foto is bewerkt in afmeting.

1Almere

Dit vind je misschien ook interessant