73

Politieke Markt: ‘Komt er een subsidieregeling voor groene daken?’

Vandaag vindt de 570ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Groene daken

Als het aan de Almeerse fractie van de ChristenUnie ligt krijgen de bushokjes in Almere groene daken. De bushaltes dragen zo een steentje bij aan een gezonde leefomgeving. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld. De SP gaat nog een stap verder. De partij wil dat woningen en –complexen met een plat dak een groen dak krijgen. “Groene daken dragen niet alleen bij aan de energiebesparing en tegengaan van hittestress, maar tevens aan de biodiversiteit, de toenemende behoefte aan waterberging om wateroverlast en overbelasting van het regenwaterriool tegen te gaan”, aldus de SP-fractie. De partij hoopt nu op een voorstel van het college op korte termijn voor een subsidieregeling die bewoners van oudere (voor 1990) woningen met een plat dak stimuleert om bij dakherstel een groen dak aan te (laten) leggen.

Vanavond wordt er over dit thema gesproken in Zaal Hout. De motie wordt vanaf 20.00 uur behandeld.

Andere onderwerpen

Vanavond worden er meer onderwerpen besproken tijdens de Politieke Markt. Het gaat onder andere over de stikstofproblematiek, Het Leger des Heils, de Floriade en de samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio’s en GGD organisaties Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Vanavond wordt fractie-assistent mevrouw C. Anten van GroenLinks) beëdigd.

1Almere

Dit vind je misschien ook interessant