Woensdag ontving PrO (Praktijkonderwijs) Almere, locatie Bachweg, van wethouder Roelie Bosch van Gezond in Almere,  het vignet  Gezonde School met als thema Sport en Bewegen. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Gezondheidsproblemen

De Gezonde School aanpak helpt planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Op jonge leeftijd wordt immers een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen door gezond gedrag te stimuleren. De school kiest, afhankelijk van wat er op school speelt, een of meer gezondheidsthema’s. Als de school rond een thema de vier pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan ze een Gezonde School vignet voor dat thema halen. Pro Almere heeft het vignet ontvangen voor het thema sport en bewegen.

Sport

Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren beter en zitten lekkerder in hun vel. Voldoende sport en beweging zijn essentieel bij een gezonde leefstijl. Aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs is daarom belangrijk. Het zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer zelfvertrouwen bij leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling: leerlingen leren samenwerken, doelen stellen en omgaan met winst en verlies.

PrO Almere

Sinds enkele jaren besteedt Pro Almere, locatie Bachweg, veel aandacht aan de gezondheid van leerlingen. Het aanbod in de schoolkantine is gezonder gemaakt en op allerlei manieren is extra sporten en bewegen mogelijk. Zo zijn er fietsen geregeld voor leerlingen die geen fiets hebben, is er een naschools sportaanbod en zijn er schooluitjes op de fiets.

Gezond in Almere

In Almere wordt ingezet op een duurzame en gezonde stad voor iedereen door de opgave Gezond in Almere. Almere vindt de gezondheid van haar inwoners en het mogelijk en makkelijker maken van een gezonde leefstijl belangrijk. Door de goede, gezonde keuzes te maken wordt dat na gestreefd, samen met de partners in de stad.

Dit schooljaar werken in Almere 43 scholen aan Gezonde School. Er zijn op dit moment 17 scholen met in totaal 29 vignetten in Almere. De volgende themavignetten zijn toegekend: 5 voor Welbevinden, 9 voor Voeding, 12  voor Bewegen en Sport, 2 voor Roken & alcohol, 1 voor Natuur & Milieu.

Comments are closed.