61

De Schoor luidt noodklok over ‘megabezuiniging’ op welzijn in wijken en buurten

Het college van B&W heeft aangekondigd fors te gaan bezuinigen op het welzijnsbudget in Almere. “Een onevenredig groot deel van de bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren, wordt afgewenteld op het welzijnswerk dat wordt gedaan in wijken en buurten”, zo meldt welzijnsorganisatie De Schoor.

Bezuinigingen

Het college van B&W heeft ruim 8 miljoen aan bezuinigingen aangekondigd. Bijna 20% van dat bedrag, namelijk 1,5 miljoen, moet gevonden worden in het werk voor welzijn van Almeerders zoals dat in verschillende buurten wordt uitgevoerd. De Schoor, de Almeerse welzijnsorganisatie, die samen met vele Almeerders en collega-organisaties actief is in buurten en wijken heeft in een brief aan alle fracties opgeroepen dit bedrag omlaag te brengen.

Onbegrijpelijk

Gerard Boekhoff, directeur-bestuurder, noemt het onbegrijpelijk en vooral onverstandig dat er voor zo’n groot bedrag gesneden gaat worden: “Dit is niet uit te leggen aan onze 1.000 vrijwilligers en de tienduizenden Almeerders die nu gebruik maken van het welzijnswerk. De economie is nog nooit zo goed gegaan, we weten allemaal dat de stad juist groeit, dat mensen langer thuis blijven wonen en dat we juist samen in de wijken kunnen zorgen dat grotere problemen worden voorkomen. En daarmee duurdere zorg uitstellen. Dat is ook de mening van het college en de gemeenteraad, maar een dergelijk hoog bedrag snijden doet al deze mooie woorden teniet.”

Begrip

De Schoor begrijpt dat er bezuinigd moet worden en wil ook zeker samen met de gemeente meedenken over hoe dat ook in de wijken het beste gedaan kan worden. Maar er is geen begrip voor de hoogte van het bedrag. “De totale gemeentebegroting is ruim 900 miljoen en het college geeft aan dat dus nog geen 1% bezuinigd moet worden. Waarom dan zoveel bezuinigen op welzijn en verbinding in de buurten?”, aldus Boekhoff. Deze periode spreekt hij met verschillende fracties in de gemeenteraad in de verwachting dat zij deze bezuiniging bij gaan stellen.

Dit vind je misschien ook interessant