62

Gemeente Almere: ”Maatregelen rondom stikstofproblematiek noodzakelijk”

De landelijke stikstofproblematiek raakt projecten in heel Almere. De gemeente werkt nauw samen met provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken. Waar mogelijk neemt de gemeente ook maatregelen in het belang van Almeerders en ondernemers en blijft verder werken aan de groei van onze groene en gezonde stad. Het college van BenW heeft de gemeenteraad met een raadsbrief geïnformeerd over noodzakelijke maatregelen en de voortdurend veranderende ontwikkelingen rondom het vraagstuk.

Maatregelen

De gemeente is hierdoor genoodzaakt om de manier waarop een omgevingsvergunning wordt aangevraagd aan te passen. Dit geldt voor toekomstige aanvragen en voor naar verwachting circa tweehonderd lopende aanvragen. Het geldt niet voor verbouwingen, zoals een dakkapel, maar voor aanvragers van een omgevingsvergunning voor nieuwe bouwwerken. Zij zullen aanvullende informatie over de neerslag van stikstof voor een natuurvergunning moeten aanleveren. Alle aanvragers ontvangen een eerste brief en er is de mogelijkheid om naar een inloopspreekuur te gaan. “Deze onzekerheid voor initiatiefnemers vinden wij vervelend en wij snappen dat het voor hen extra werk oplevert, maar we hebben hierin helaas geen keus”, stelt wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Maaike Veeningen.

De problematiek kan ook grote evenementen raken. Daarom treedt de gemeente ook in contact met de organisatoren van (grotere) evenementen. Daarvoor geldt dat een ingenieurs- en adviesbureau aan het rekenen is wat het voor hen betekent. Datzelfde gebeurt met prioriteit voor de Floriade.

De Vaart 123

Verder is het de verwachting dat het bestemmingsplan De Vaart 123 na een nadere onderbouwing op het gebied van stikstof verder in procedure kan. Wel is duidelijk dat het bestemmingsplan Poort Buitendijks in huidige vorm niet verder kan, omdat de natuuronderzoeken over moeten. En gezien de grote impact op de stad houdt de gemeente rekening met een daling van inkomsten uit leges en grondverkoop. “Het is goed dat het Rijk eerste stappen heeft gezet, maar er is meer nodig en tempo is geboden”, aldus wethouder Veeningen. Voor meer informatie zie almere.nl/stikstof

Over Flevoland Gesproken

De stikstofuitspraak van de Raad van State raakt ook de Floriade. Dat zegt wethouder Maaike Veeningen in het televisieprogramma ‘Over Flevoland Gesproken’ op de regionale omroep. De wethouder geeft aan dat niet alleen de Floriade last heeft van de uitspraak. Ook het bouwproject Poort Buitendijks bij Almere Poort komt voorlopig stil te liggen. In totaal zullen zo’n 200 aanvragen voor een omgevingsvergunning in Almere vertraging oplopen door de uitspraak van de Raad van State. Volgens de wethouder moet zowel van het evenement als de nieuwe woonwijk, Hortus, berekend worden hoeveel stikstof er wordt uitgestoten. De wethouder hoopt dat er woningen stikstofvrij gebouwd kunnen worden. ”We gaan door met de voorbereidingen, maar er zijn gevolgen”, aldus de wethouder bij de regionale omroep.

In het televisieprogramma geeft de wethouder ook aan dat zelfs een evenement als de Libelle Zomerweek of Zand geraakt worden door de uitspraak.

Raad van State

In mei van dit jaar deed de Raad van State uitspraak over stikstof. Veel nieuwe bouwprojecten in Nederland komen in gevaar door de nieuwe stikstofnorm. Sinds de uitspraak van de Raad van State worden verschillende bouwprojecten geblokkeerd. Deze projecten overschrijden de stikstofnormen en zijn daarmee in strijd met Europese natuurbeschermingsregels.

Dit vind je misschien ook interessant