Vandaag vindt de 563ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Anticiperen

Vanavond wordt er gesproken over het Beleidskader sociaal domein 2019-2022 met de titel ‘Anticiperen op wat nodig is’. De gemeente bouwt hiermee inhoudelijk voort op de visie van de afgelopen jaren. De raad wordt voor de periode 2019-2022 gevraagd in te stemmen met vier doelstellingen (en de randvoorwaarden) en vier bewegingen die voortkomen uit het nieuwe beleidskader. Daarnaast wordt de raad gevraagd om de kaders en uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld te herbevestigen, met een wijziging op twee punten.

Terugkerende onderwerpen

Vanavond wordt er ook gesproken over drie terugkerende onderwerpen: themapark Eden Holland, de vernieuwing van het centrum in Almere Buiten en het lerarentekort.

Het lerarentekort is een groot probleem in Nederland. Ook in Almere is het tekort groot. De SP roept het college op om een crisiscentrum in te richten met ambtenaren, schoolbesturen, ouders en onderwijsdeskundigen.

Themapark Eden Holland heeft de gemeenteraad van Almere gevraagd de termijn te verlengen voor vervolgonderzoek van de haalbaarheid. Het park hoopt tot 1 juni 2020 de tijd te krijgen. Anton Valk, initiatiefnemer, hoopt op die manier de financiering rond te krijgen.

Comments are closed.