Almere start met project City Deal

Deel dit artikel

De gemeente Almere gaat meedoen met het project City Deal ‘Zicht op Ondermijning’. De gemeente hoopt op die manier iets te kunnen doen aan de groeiende criminaliteit in de stad. Op basis van gegevens van het CBS wordt zicht verkregen op criminaliteit.

City Deals

City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.

Andere steden

Naast Almere doen sinds 2017 Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mee aan het project. Naar verwachting worden de eerste resultaten in 2021 bekend. Almere deed eerder al mee aan het project City Deals ‘Voedsel op de stedelijke agenda’.