Vandaag vindt de 562ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Louis Armstrongweg

Sinds 2016 is de gemeente actief bezig leegstaande kantoren om te bouwen naar woonruimte. Er is namelijk een grote vraag naar kleinere, betaalbare woningen. Daarnaast wil de gemeente af van het grote aantal leegstaande kantoorgebouwen. Ook aan de Louis Armstrongweg zal kantoorruimte worden omgebouwd naar woonruimte. Vanavond wordt er door de gemeenteraad gesproken over de gebiedsvisie.

Vanavond wordt er naar verwachting ook gesproken over de zorgen die bestaan bij bewoners aan de Louis Armstrongweg. Sommige eigenaren van panden hebben het plan extra woonlagen te bouwen op de bestaande panden. De bewoners vrezen voor hoogbouw. Sommige gebouwen zouden vijf extra woonlagen krijgen. De bewoners verwachten onder andere parkeeroverlast en de belemmering van het uitzicht.

Asbest

Asbest is een beladen onderwerp dat regelmatig het nieuws haalt en waar de gemoederen hoog over oplopen. Zowel in de maatschappij als in de politiek. Doordat er veel belangen spelen rondom het onderwerp, zowel van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties als burgers, zijn er nog al wat verschillende meningen over asbest. Vaak ontbreekt bij die meningen de feitelijke onderbouwing en de wetenschap die er achter zit en leidt dat tot misinformatie in de media en op internet. De indieners D66, PVV en SP willen graag dat de raad en het college eerst de nodige feitelijke kennis tot zich neemt. Daarom is er onderzoek gedaan. Toch roept het onderwerp nog veel vragen op. Vanavond wordt er daarom vanaf 19.00 uur gesproken over dit onderwerp in Zaal Stad.

Lerarentekort

Het lerarentekort is een groot probleem in Nederland. Ook in Almere is het tekort groot. De SP roept het college op om een crisiscentrum in te richten met ambtenaren, schoolbesturen, ouders en onderwijsdeskundigen. Er is namelijk een actieplan opgesteld door het college, maar de SP vindt dat er een aantal acties ontbreken in het plan, zoals de mogelijkheden verkennen om pensioengerechtigden opnieuw in te zetten. De partij vindt dat er snel actie moet worden ondernomen, maar het ethisch niet juist is om leraren vanuit andere steden naar Almere te trekken.

Vanavond wordt vanaf 19.00 uur de motie van de SP, maar worden ook de moties van andere partijen als de PvdA en Leefbaar Almere besproken in Zaal Haven.

Bekijk ook eens:

‘Mandelige gebieden teruggeven moet makkelijker’

Andere onderwerpen

Vanavond wordt er uiteraard over meer onderwerpen gesproken. Het gaat bijvoorbeeld over het experiment met coffeeshopketens, het debat over het proces rond ligplaatshouders van boten in jachthavens en de petitie tegen het kappen van een bos voor de bouw van woningen in Waterwijk. Die petitie wordt vanavond aangeboden aan de raad.

Comments are closed.