Uit het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente blijkt dat de aanleg van themapark Eden Holland nu nog niet haalbaar is. Het college adviseert de raad daarom geen verdere medewerking te verlenen aan de mogelijke ontwikkeling van themapark Eden Holland in Almere.

Niet haalbaar

Volgens het college is het plan niet haalbaar. Het college verwacht ook dat dit niet gaat gebeuren binnen de gestelde termijn.

Opnieuw

“Gevolg van dit raadsbesluit is dat het voor de eventuele realisatie van het themapark gereserveerde geld uit het Fonds Verstedelijking Almere weer beschikbaar komt voor het fonds. Eden Holland verwacht binnen enkele maanden alsnog aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Mocht de stichting met een aangepast plan komen, dan zal opnieuw moeten worden beoordeeld of het plan in aanmerking komt voor eventuele financiering vanuit het fonds”, zo laat het college weten in een besluit.

Eden Holland

Eerder werd bekend dat het toekomstig Botanisch park bij het Floriadegebied, Eden Almere, zijn financiën nog niet rond heeft. Het park kon nog niet van start gaan met de aanleg, maar presenteerde in april wel alvast de plannen. Nu lijkt het erop dat het park er toch niet komt.

Comments are closed.