Politieke Markt: Schonere lucht in Almere

Deel dit artikel

Vandaag vindt de 560ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Het is de eerste bijeenkomst na het zomerreces. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Schonere lucht

Eén van de thema’s vanavond is de luchtkwaliteit in de stad. Fractie Buyatui heeft een motie ingediend. De eenmansfractie wil een stimuleringsmaatregel die eigenaren moet overhalen hun vervuilende voertuig te vervangen voor een schoner exemplaar. Volgens de fractie kan die maatregel positief bijdragen aan de ambitie van het college om vervoer zonder CO2 uitstoot te stimuleren.

Leerlingenvervoer

Vanavond wordt er verder gesproken over het leerlingenvervoer.
Tijdens de laatste Politieke Markt voor het zomerreces (11 juli jl.) is gesproken over een raadsvoorstel. Naar aanleiding daarvan zijn drie amendementen ingediend. Deze worden vanavond besproken waarna de conclusie getrokken kan worden of besluitvorming over het raadsvoorstel en de amendementen kan plaatsvinden in de vergadering van 5 september.

Het gaat om de volgende drie amendementen:

  • Amendement Partij voor de Dieren ‘Maak geen onderscheid, de scholier die na school én bij school gaat sporten mag ook met het leerlingenvervoer naar huis’.
  • Amendement VVD ‘Geen fiets aanbieden aan leerlingen taalcentrum bij leertraject voor het leren reizen per fiets’.
  • Amendement Partij voor de Dieren ‘Leerlingenvervoer ook mogelijk bij stages zonder tijdslimiet’.

Andere thema’s

Uiteraard wordt er over meer thema’s gesproken. Op de website van de gemeenteraad is daar meer over te lezen.