Deze week opnieuw aandacht voor het Voedselloket in Almere. Dit maal zie je meer over het Voedselloket in de 1Almere Zomerstream. Aanstaande maandag en woensdag zie je twee reportages.

Het Voedselloket

”Het VoedselLoket is bedoeld voor personen en gezinnen in Almere die niet in staat zijn om (voldoende) voedsel te kopen voor zichzelf of voor hun gezin”, aldus het loket. ”Iemand komt voor voedselhulp in aanmerking als deze per maand minder geld overhoudt dan een bepaald bedrag. Dit bedrag is het maandinkomen minus de vaste lasten. Dus bijvoorbeeld de uitkering minus huur, gas, water en elektriciteit. Ook de aflossing van schulden kan gelden als een vaste last”.

Komende week brengt 1Almere het belangrijke werk van het Voedselloket in beeld.

Zomer

Vanwege de zomerstop zendt 1Almere deze zomer ‘het beste van 1Almere Actueel’ uit. Je kunt kijken en luisteren naar reportages en interviews uit de afgelopen maanden en je ziet het nieuws van dit moment uit jouw buurt. Vanaf september hoor je weer nieuwe podcasts op 1almere.nl.

Comments are closed.