Het college van burgemeester en wethouders wil het voor inwoners makkelijker maken om Mandelige gebieden terug te geven aan de gemeente. Mandelige gebieden zijn stukken grond waarvan huiseigenaren samen eigenaar zijn en de verantwoordelijkheid hebben. Buren zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de riolering of bestrating.

Saamhorigheid

Het was de bedoeling om de saamhorigheid te vergroten. Het tegenovergestelde gebeurde: er ontstonden juist burenruzies.

Motivatie

Het teruggeven van de grond aan de gemeente gaat nu niet gemakkelijk. Er moet een motivatie worden ingestuurd en een commissie beoordeeld of er sprake was van een onevenredige belasting van het beheer. Het college wil dat het teruggeven van grond alleen nog gaat door gezamenlijk unanimiteit te bereiken tussen bewoners.

De gemeenteraad praat na het zomerreces verder over dit onderwerp. Dan wordt er ook een besluit genomen.

Comments are closed.