Politieke Markt: Leerlingenvervoer, Luchtkwaliteit A6 en jachthaven Haddock

Deel dit artikel

Vandaag vindt de 559ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Haddock

Vorige week is tijdens de Politieke Markt gesproken over de inrichting van tijdelijke ligplaatsen voor ligplaatshouders van de voormalige jachthaven Haddock. Zowel het CDA als D66 hebben daarbij aangegeven een motie te overwegen over de volgorde danwel het opknippen van de aanlig van tijdelijke ligplaatsen. Vanavond wordt er in Zaal Buiten over dit onderwerp gesproken.

A6

In diezelfde zaal gaat het vanavond ook over de luchtkwaliteit en snelheid bij de A6. De Almeerse fracties van de Partij voor de Dieren en de SP willen dat de maximumsnelheid op de A6 bij Almere omlaag gaat. De partijen stellen voor om de snelheid op het huidige 100 te houden in plaats van te verhogen naar 120 km/u. Op de parallelbaan moet de snelheid van 100 naar 80 km/u. De partijen komen met het voorstel, omdat zij bang zijn dat inwoners ‘aantoonbaar korter leven’ als de snelheid verhoogd wordt naar 120 km/u. Er komt dan meer fijnstof vrij.

Leerlingenvervoer

De gemeenteraad wordt gevraagd de verordening leerlingenvervoer gemeente Almere 2019 vast te stellen. Gemeenten bekostigen onder bepaalde omstandigheden het vervoer van leerlingen. Dit wordt in de verordening leerlingenvervoer geregeld. Na vaststelling van de verordening die vanavond voorligt zal deze per 29 augustus in werking treden.

Andere onderwerpen

In Zaal Stad wordt er vanavond gesproken over de kap van bomen en de essentaksterfte. Drie partijen (Partij voor de Dieren, PVV en SP) willen met raad en college in gesprek over de evaluatie van het bomenkader en de essentaksterfte. De indieners willen graag dat de essentaksterfte op wordt genomen in het bomenkader en mee wordt genomen in de evaluatie.

Daarnaast gaat het vanavond ook over het Woonlastenfonds 2019, extra handhaving afvaldumpingen en de Islam in het onderwijs.

De volledige agenda is te vinden op de website van de gemeente Almere.