49% van de Almeerders is trots op de stad. Dat blijkt uit Almere in de Peiling. Elke twee jaar vraagt de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere aan een deel van de inwoners van Almere wat ze van bepaalde onderwerpen vinden.

Discriminatie

Discriminatie is een groot issue in Almere. Zo zijn er meer mensen die zich afgelopen jaar gediscrimineerd voelden dan in 2016. Van de ondervraagden voelt 3 op de 10 personen zich gediscrimineerd terwijl dat aantal twee jaar geleden nog maar 1 op de 10 personen was.

Etnisch profileren door de politie komt volgens het onderzoek minder voor in Almere.

Afvalscheiding

Volgens het onderzoek is ongeveer driekwart van de ondervraagden tevreden over de wijze van het afvalverzameling. Toch zijn er ook problemen, volgens 41% van de bewoners is het illegaal dumpen van afval het grootste probleem in de stad.

Om er voor te zorgen dat er meer afval wordt gescheiden is betere handhaving nodig. Ook moeten er meer boetes uitgeschreven kunnen worden, vindt 39% van de ondervraagden.

Trots

Ondanks dat Almeerders kritische punten hebben over Almere, is 49% van de ondervraagden tevreden. Jongeren (39%) zijn over het algemeen minder positief over de stad dan ouderen (59%). In totaal is 38% van de ondervraagden een beetje trots op de stad, 13% is daarentegen totaal niet trots op Almere.

Foto

Skyline van Almere. Door: Nulzesendertig

Comments are closed.