Almere is één van de dertien gemeenten die meedoet aan een pilot van de Rijksoverheid rondom dak- en thuisloze jongeren. In de 13 pilotgemeenten van het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren gaan 65 jongeren een bijzonder maatwerktraject volgen. Kansfonds staat hierbij voor 650.000 euro garant.

Basis

“Het geld is bedoeld om te investeren in het perspectief van jongeren. De 65 maatwerkvoorbeelden en -oplossingen die hieruit voortkomen, vormen de basis voor gemeenten om alle dak- en thuisloze jongeren op een soortgelijke manier te helpen”, meldt de Rijksoverheid.

Dak- en thuisloze jongeren

Nederland telt zo’n 10.700 dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar. De ambitie van het Actieprogramma is om ervoor te zorgen dat geen enkele jongere meer langdurig in de opvang of op straat hoeft te leven. In de pilotgemeenten moet het aantal dak- en thuisloze jongeren eind 2021 zijn teruggebracht naar 0.

“Hier is maatwerk voor nodig, waarin de behoefte en het perspectief van de jongere centraal wordt gesteld”, aldus de Rijksoverheid. “Die behoeften zijn namelijk per jongere verschillend. Om dit voor elkaar te krijgen, zullen doorbraken in het huidige systeem gerealiseerd moeten worden. Wanneer hier geld voor nodig is, kan de gemeente gebruik maken van het beschikbare Kansfonds-budget, dat neerkomt op ongeveer 10.000 euro per jongere. Aan de hand daarvan onderzoeken de gemeenten gezamenlijk gedurende de pilot wat er nodig is om alle dak- en thuisloze jongeren structureel te helpen”.

”Goede impuls”

”Voor de hulpverlening van deze 65 jongeren kan dit bedrag een goede impuls zijn om tot oplossingen te komen, zodat we dit vervolgens voor alle jongeren mogelijk kunnen maken”, zegt staatssecretaris Blokhuis. “Dit geld staat wat mij betreft vooral symbool voor een andere manier van denken. Op dit moment hoor ik nog te vaak van jongeren dat zij vastlopen in het systeem van verschillende loketten en partijen die langs elkaar werken”.

Andere gemeenten

Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht doen ook mee aan de pilot.

Comments are closed.