De gemeente Almere wil de stad nog aantrekkelijker maken voor ondernemers. De Economische Agenda moet daarbij uitkomst bieden. “Almere kiest ervoor om samen met ondernemers en partners beter over het voetlicht te brengen wat de stad zakelijk te bieden heeft en waarom investeren en ondernemen in Almere veel oplevert. ICT & Tech en Logistiek zijn sectoren waarin Almere al sterk in is en verder kan uitblinken met banengroei en bij de zakelijke profilering van de stad”.

Start-ups

Niet alleen de al bestaande grote ondernemingen moeten zich prettig voelen in de stad. Ook Start-ups en Scale-ups moeten volgens de gemeente meer ondersteuning krijgen. Dat betekent: “ruimte voor meer ontmoetingsplekken en versterken van de zakelijke netwerken in de stad en de samenwerkingspartners in de regio”, aldus de gemeente Almere.

Ook is er oog voor het bevorderen van de match tussen wat Almeerders te bieden hebben op de arbeidsmarkt en waar bij bedrijven behoefte aan is. Circulaire Economie en Toerisme & Recreatie zijn thema’s die kansrijk zijn om verder te ontwikkelen.

Economische agenda

De Economische Agenda, die bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, is op basis van advies en in gesprek met de stad, ondernemers en deskundigen tot stand gekomen. Het college heeft de uitgangspunten hiervoor ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Comments are closed.