Een bedrijf in Almere heeft werknemers illegaal gehuisvest in een bedrijfspand. Dat meldt de gemeente Almere. Tijdens een controle van de gemeente en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) troffen de inspecteurs slaapplekken op de werkplek aan. De Inspectie SZW gaat na of de werkgever andere regels met betrekking tot loon en arbeidstijden heeft overtreden.

Anonieme melding

De controle van het bedrijf kwam tot stand na een anonieme melding.

”We werken vaker samen met landelijk instanties zoals de Inspectie SZW vanwege ons gezamenlijk belang om dit soort schrijnende situaties aan te pakken”, aldus burgemeester Franc Weerwind. ”Een dergelijke integrale inzet is nodig om vooraf de juiste informatie te verzamelen en om op meerdere terreinen op te kunnen treden bij onrechtmatigheden. Ik ben blij dat we deze situatie hebben kunnen beëindigen, tegelijkertijd realiseer ik me dat er mogelijk meer mensen zijn, die onder erbarmelijke omstandigheden hun werk moeten verrichten. Aan de scherpe blik van omwonenden hebben we dan veel”.

Misstanden

De burgemeester wijst op de signalen van misstanden en hoopt dat omwonenden deze beter herkennen en melden: ”Moeten mensen hele lange werkdagen maken of slapen ze op hun werkplek? Dit zijn signalen die zouden kunnen duiden op misstanden en waar na melding de juist instanties mee aan de slag kunnen. Heeft u een signaal dat u wilt melden? Dit kan via 0800 88 44 of via Meld Misdaad anoniem 0800 7000”.

De gemeente heeft aangegeven geen verdere informatie te kunnen verstrekken. Er loopt op dit moment nog een onderzoek naar het bedrijf dat de regels heeft overtreden

Foto

Ter illustratie. Bron: Pixabay.

Comments are closed.