Gemeente Almere stelt samen met de stad Lokaal Sportakkoord op

Deel dit artikel

De gemeente Almere heeft in het recente Sportcafé de aftrap gegeven voor het opstellen van een lokaal sportakkoord. Dat meldt de gemeente in een persbericht. De gemeente wil hiermee samenwerkingsverbanden binnen de stad realiseren. Het doel is om nog meer inwoners te laten sporten en bewegen.

Sportformateur

Karin Pannekoek van adviesbureau MVV Nederland is aangesteld als sportformateur. Zij gaat de komende maanden met Almeerse sportverenigingen en de gemeente in gesprek om thema’s te verkennen waar ze elkaar kunnen versterken.

Geld vrij voor sport

“De gemeente Almere deed in april 2019 samen met De Schoor, Talent in Opleiding en Almere City FC een aanvraag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de financiering van een sportformateur”, aldus de gemeente Almere. “Het ministerie heeft zelf in 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend met NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Hiermee maakten zij budgetten vrij om aan gemeenten te verstrekken die het nationale akkoord vertalen naar een lokaal sportakkoord. Dit akkoord moet worden gebaseerd op minimaal een van de zes pijlers van het nationale akkoord: inclusieve sport; duurzame sportinfrastructuur; vitale aanbieders; positieve sportcultuur; vaardig in bewegen en topsport inspireert”.

Op weg

De komende maanden onderzoekt sportformateur Pannekoek de kansen voor samenwerkingsverbanden binnen Almere. De gemeente roept sportverenigingen op zich te melden indien zij mee willen denken over mogelijkheden om de betrokkenheid van Almeerders bij sport en bewegen te vergroten en inwoners zichzelf verder te laten ontwikkelen.

Aanmelden

Aanmelden kan via sportentree@almere.nl. Als het lokaal sportakkoord ondertekend is door alle betrokken partijen, stelt het Rijk gedurende twee jaar een uitvoeringsbudget beschikbaar.

One Reply to “Gemeente Almere stelt samen met de stad Lokaal Sportakkoord op”

  1. Jozef

    Beste Karin,
    Ken je Run4Free al?
    Wij bestaan al 7 jaar, 5 maanden en 25 dagen. Run4Free voldoet aan alle criteria’s die benoemd worden in jullie aanvraag.
    Onlangs hebben we van de wethouder van Almere een spelt ontvangen van onze diensten. In ruim 7 jaar is er ontzettend veel gebeurt binnen onze club. Ik hoop dat er ergens plek is om ons mondeling voor te stellen aan jou.

Reageren is niet meer mogelijk.