Al jaren zijn er plannen om een openbaar vervoerlijn aan te leggen tussen Almere en Amsterdam. Tot nu toe is er nog altijd weinig gedaan met de plannen. Maar daar komt waarschijnlijk verandering in. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat onderzoek doen. Het onderzoek gaat over de financieringsopties van de IJmeerverbinding.

Verheugd

Wethouder Jan Hoek heeft laten weten verheugd te zijn met de plannen van het ministerie. Volgens de wethouder bevestigt dit dat het Rijk met nieuwe energie werkt aan de verstedelijkingsopgave van Almere.

IJmeerverbinding

“Bij een volledige aanleg van de IJmeerlijn en bij de bouw van 25.000 woningen in Almere Pampus kent dit plan een positieve exploitatie”, zo liet ingenieursbureau Movares eerder weten in een presentatie. “De totale aanlegkosten van de brugvariant bedragen 2,2 miljard euro inclusief btw, de tunnelvariant kost 2,5 miljard euro. Deze bedragen liggen circa 50 procent lager dan die van het referentieontwerp”.

Er is een plan om een tunnel aan te leggen. De tunnel is zo’n 240 miljoen euro duurder dan de brug. “De tunnel is 4,2 kilometer lang en wordt aangelegd als zinktunnel. De tunnel voldoet aan alle veiligheidseisen en heeft als vluchtroute een derde buis”, aldus Movares.

M55

Ook het M55-consortium voerde een onderzoek uit in opdracht van de Werkmaatschappij Almere Amsterdam. De M55-IJmeerlijn, die het consortium heeft ontworpen, is een 20 kilometer lange verbinding tussen Diemen-Zuid en Almere-Centrum waarvan 9 kilometer in een tunnel ligt onder IJburg en het IJmeer.

Woningen

Voor Almere is de IJmeerlijn altijd een harde voorwaarde geweest voor het bouwen van woningen in het westelijk deel van de gemeente. Zo kan er mogelijk ook iets worden gedaan aan de woningnood.

Volgens wethouder Hoek zijn de huidige weg- en spoorverbinding onvoldoende voor het aantal reizigers wat er dan bij komt.

Najaar

Komend najaar zal er meer duidelijk worden over de financieringsmogelijkheden. Dan wordt het onderzoek afgerond.

Comments are closed.