Vandaag wordt er een extra collegevergadering gehouden. Burgemeester en wethouders komen bijeen om te praten over de Meicirculaire. In de Meicirculaire worden de bedragen bekendgemaakt die de gemeente Almere krijgt van het Rijk. De gemeente verwacht een financiële tegenvaller.

Voor de wind

“Volgens wethouder Mark Pol gaat het financieel goed met Almere“, zo luidde het de afgelopen tijd wel vaker in nieuwsberichten. Maar daar lijkt verandering in te komen.

Op basis van stukken die het Kabinet eerder al aan de Tweede Kamer heeft gestuurd leidt Almere af dat er “omvangrijke financiële consequenties” zijn. Dat meldt de regionale omroep. “U begrijpt dat wanneer de eerste signalen juist blijken te zijn dit veel impact heeft op het nu geschetste perspectief,” zo is de mededeling aan de gemeenteraad.

31 mei

Op 31 mei werd de Meicirculaire gepubliceerd. Dit weekend zijn de stukken bestudeerd. Vandaag vindt de extra vergadering plaats over de stukken.

Comments are closed.