Gemeente Almere wil meer levendigheid in Almere Centrum en daarom het Stationskwartier ontwikkelen. Er kunnen meer woningen, zo’n 2500 appartementen, komen en de gemeente wil werken aan de sfeer en beleving, het gebied groener maken en aangenamer maken om te verblijven. Het station zelf moet volgens de gemeente ook worden aangepakt en opgeknapt. Om die levendigheid te creëren moet de gemeenteraad eerst instemmen. Ook NS en ProRail moeten akkoord gaan met de plannen.

Groen licht in zicht

Volgens het college is er groen licht in zicht. De gemeente kan naar verwachting al snel een realisatieovereenkomst tekenen. “Dan kan er groen licht gegeven worden voor de aanbesteding van de werkzaamheden”, aldus de gemeente in een persbericht.

Ondertekenen

Bij het ontwerpen van de plannen is inbreng van de raad en direct betrokken stakeholders waaronder bewoners, winkeliers, vastgoedeigenaren en de ondernemersvereniging, gebruikt. Inmiddels zijn de wensen uitgewerkt tot een nagenoeg definitief ontwerp van het stationscomplex en een voorlopig ontwerp voor de omgeving van het station.

De aanbesteding voor het station is gepland van juli 2019 tot januari 2020. Daarna starten de voorbereidende werkzaamheden en de uitvoering die doorloopt tot enkele maanden voor aanvang van de Floriade in april 2022.

Duur

De realisatie van de plannen gaat wel wat kosten. “Financieel is er een verdeling tussen de samenwerkingspartners voorgesteld om de verbeteringen aan het station en de omgeving te kunnen realiseren”, schrijft de gemeente. “Het totaal van de investering bedraagt 45 miljoen euro. Vanuit het Rijk, de provincie Flevoland en gemeente Almere wordt voorgesteld om ongeveer 25 miljoen euro via het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) bij te dragen. Hiervan is 7,3 miljoen euro al eerder goedgekeurd. Over het resterende bedrag van de 25 miljoen euro zal nog besluitvorming plaatsvinden. ProRail en de NS zijn voornemens respectievelijk bijna 17 miljoen euro en 3 miljoen euro te investeren”.

Belangrijke veranderingen

De verbeteringen aan het station en de omgeving zijn volgens de gemeente noodzakelijk om de huidige en toekomstige gebruikers een plezieriger en sociaal veilige toegang tot het openbaar vervoer te bieden, om meer nieuwe reizigers op te kunnen vangen, beter te kunnen functioneren als entree voor de stad en de barrière op te heffen die het huidige station in het centrum vormt. “Hiermee wordt de bereikbaarheid van de stad verbeterd en de functie als knooppunt in de regio versterkt. Zo draagt het vernieuwde station bij aan de ambities van Almere 2.0, waarin gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samen investeren in dat wat de stad nog aantrekkelijker maakt voor Almeerders en de regio”.

Foto

Bron: ProRail.

Comments are closed.