Vandaag vindt de 552ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Kleur de straten groen!

In een motie laat de Partij voor de Dieren weten dat de Almeerse straten best wat groener mogen. Daarom wordt vanavond de motie ‘Kleur de straten groen!’ behandeld. Reclameborden, speeltoestellen en overige objecten van de gemeente Almere moeten verruimd worden met de mogelijkheid om boomspiegels te beplanten en ‘groene slingers’ aan te brengen. “Deze mogelijkheid moet onder de aandacht worden gebracht onder de inwoners van de stad”, aldus de partij in de motie.

De motie wordt besproken in Zaal Hout. Voorafgaand gaat het over het Sociaal Domein, Tomingroep, de GGD, rapportage Jeugdwet en de motie ‘Operatie Steenbreek’. Uit deze laatste motie is een nieuwe motie ontstaan: ‘Kleur de straten groen!’.

Criminaliteit

‘Wat is er gaande in mijn stad’, dat vroeg burgemeester Franc Weerwind zich vorig jaar augustus af. In diverse media waaronder het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en de website van het RTL Nieuws werd bericht over de vele geweldsincidenten in Almere. Vanavond wordt er gesproken over het ondermijnen van de georganiseerde criminaliteit.

Het gesprek vindt plaats in de Raadszaal. Daarna gaat het over een heel ander onderwerp: het bestemmingsplan van Poort Oost en Duin.

Burgeractiviteit

In Zaal Stad is er aandacht voor twee initiatieven van inwoners van Almere. De indieners willen met de raad onder andere in gesprek over het bevorderen van participatie en transparantie in het beleid, de besluitvorming en de uitvoering in Oosterwold. Met dat doel is een burgeractiviteit aangevraagd en zijn 220 handtekeningen verzameld. De indieners hopen dat er bereidheid is het college op te dragen om afspraken te maken met de bewoners en initiatiefnemers van Oosterwold.

Daarna is er aandacht voor de ontwikkeling van het Baltimoreplein in het centrum van Almere Buiten. De indieners van de burgeractiviteit roepen de raad op het Baltimoreplein na zoveel jaren aan te pakken en te ontwikkelen tot een volgens hen beloofd volwaardig horecaplein.

Ondernemers: ‘Knap Baltimoreplein op’

Andere onderwerpen

Ook in Zaal Haven wordt er gesproken over uiteenlopende onderwerpen. Zo gaat het bijvoorbeeld over de pilot met vrijwillige vuurwerkvrije zones, en het experiment gesloten coffeeshopketen.

De PVV heeft aangegeven dat de vrijwillige vuurwerkvrije zones afschaft moeten worden.

In de Raadszaal gaat het later nog over onder andere de monitoring van de lucht- en geluidkwaliteit in de stad en mantelzorgwaardering.

Comments are closed.