Het tekort bij de jeugdhulp in Almere is vorig jaar opnieuw gestegen. Er zou een tekort zijn van 3,7 miljoen euro. Eerder werd aangegeven dat er een tekort zou zijn van 2,5 miljoen euro.

Jeugdzorg

Bij jeugdzorg gaat het om geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg of jongeren die hulp krijgen in leef- en behandelgroepen. Het bedrag dat de gemeente Almere krijgt van Het Rijk is al jaren te laag, vindt de gemeente zelf. Vorig jaar ging het om 60 miljoen euro. Toch is het onduidelijk waarom het budget zo werd overschreden. “De hogere uitgaven aan jeugdhulp matchen niet altijd met de cijfers over aantallen jeugdigen met jeugdhulp. Voor ambulante jeugdhulp zien we bijvoorbeeld geen toename van het aantal jeugdigen, maar verwachten we wel een financiële overschrijding”, zegt de gemeente Almere tegen de regionale omroep.

De gemeente wil daarom volgend jaar de manier verbeteren waarop de kosten worden geschat voor jeugdhulp.

Comments are closed.