Hogeschool Windesheim investeert de komende zes jaar bijna 17 miljoen euro in intensivering van de studentbegeleiding, verdere flexibilisering van het onderwijs en een betere verbinding met de praktijk. Dat meldt de hogeschool online.

Prioriteit

“De afgelopen maanden hebben we intensief gesproken met medewerkers en studenten over de vraag waar we als Windesheim in willen investeren”, zegt Henk Hagoort (Voorzitter). “Meer en betere begeleiding van studenten staat bij velen bovenaan het lijstje. Goede begeleiding helpt studenten bij het maken van de juiste keuzes voor zijn of haar leerroute en de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Intensivering van de studentbegeleiding verkleint de kans op uitval en vergroot de kans op studiesucces”. Windesheim zet de komende jaren onder andere in op begeleiding door ouderejaarsstudenten en professionalisering en extra inzet van studentbegeleiders, studentpsychologen en decanen.

Extra middelen

Windesheim heeft tot en met 2024 extra middelen te besteden als gevolg van het afschaffen van de basisbeurs. Het geld dat daardoor vrijkomt moeten hogescholen en universiteiten besteden aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Bron

Windesheim Flevoland.

Comments are closed.