Basisschool Het Spectrum in de Regenboogbuurt heeft het certificaat ‘De Vreedzame School’ ontvangen. Het Spectrum is één van de inmiddels 1000 basisscholen met het certificaat ‘vreedzaam’.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Thema’s

Thema’s als sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering komen aan de orde. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het eerste jaar gaat het om het gedrag van het onderwijzend personeel. In het tweede jaar is er aandacht voor leerlingmediatie.

Bron: Vreedzaam.net

Comments are closed.