Het is niet gelukt om 200.000 euro in te zamelen voor het amfitheater bij VINDplaats Zenit. Dat heeft de archeologische organisatie laten weten.

Geldschieters

Cora Spaans, voorzitter van VINDplaats Zenit in Almere Buiten, hoopt dat er geldschieters komen. Spaans zegt dat de gemeente en provincie niets zien in grote investeringen. “Maar we hebben goede moed dat het ons gaat lukken. Linksom of rechtsom”, aldus Spaans tegen de regionale omroep.

VINDplaats Zenit

Op een aantal plekken in Almere zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. VINDplaats Zenit is één van die archeologische vindplaatsen. In de bodem vonden archeologen sporen van prehistorische bewoning, zoals vuurstenen, resten van notendoppen en pijlpunten.

De vindplaats heeft het afgelopen jaar vaak te maken gehad met vernielingen aan moestuintjes.

”Vernieling aan moestuintjes moet ophouden”

Foto

Bron: Screenshot website VINDplaats Zenit.

Comments are closed.