94

Mogelijk 56 nieuwe seniorenwoningen in Waterwijk

Er komen mogelijk 56 nieuwe seniorenwoningen in de Waterwijk. Met de komst van de woningen zijn niet alle wijkbewoners blij. Het plan heeft voor opschudding gezorgd.

Leeghwaterhof

Het idee is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk te kunnen laten wonen. Het plan komt voort uit een idee van de inmiddels 79-jarige Henk Tilder. Naar verwachting start woningcorporatie De Alliantie volgend jaar met de bouw. Omwonenden zijn tegen. De omwonenden zijn vooral boos dat er bomen gepakt zullen worden en zijn een petitie gestart.

Noodzakelijk

Volgens de gemeente is het belangrijk dat er extra senioren gebouwd worden in de Waterwijk. “Waterwijk in Almere Stad Oost krijgt op termijn te maken met een aanzienlijke vergrijzing van haar bewoners. Een ontwikkeling die de nodige eisen zal stellen aan de woningvoorraad. Uit recent onderzoek van de gemeente blijkt dat in Almere Stad en met name in Waterwijk het aantal seniorenwoningen kleiner is dan gemiddeld in Almere. Dit deed de vraag rijzen of ouderen die in de wijk willen blijven wonen dit nog wel kunnen doen, aangezien de woningvoorraad op het eerste gezicht niet geschikt lijkt”, zo schrijft de gemeente in de Startnotie.

Petitie

De petitie is inmiddels ruim 340 keer ondertekend. De bewoners vrezen ook voor parkeeroverlast in de wijk. Daarnaast zeggen de omwonenden dat de informatievoorziening vanuit de gemeente Almere slecht is.

Dit vind je misschien ook interessant