55

Politieke Markt: Opvang illegalen in Oosterwold

Vandaag vindt de 549ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Illegalen

De VVD en het CDA willen weten waarom er personen zonder verblijfsvergunning worden opgevangen in Oosterwold. De fracties willen dat het college actie onderneemt om de opvang te beëindigen. Ook moet er volgens de twee fracties onderzoek worden gedaan naar de besteding van de subsidiegelden voor zowel Diamondiaal als Inspiratie Inc.

Vanavond wordt er gesproken over dit onderwerp in Zaal Hout.

Overigens gaat het vanavond vaker over de wijk Oosterwold. In de Raadszaal wordt er opnieuw gesproken over de nieuwe wijk.

Metropoolregio

Voordat de vergadering over de opvang van illegalen in Oosterwold begint, wordt er gesproken over de samenwerking met de metropoolregio Amsterdam (MRA). “Van het college zijn twee agendaverzoeken ontvangen over de MRA. Naast de gebruikelijke tweejaarlijkse agendering (over de jaarverantwoording en het werkplan met begroting), wordt de raad gevraagd zich dit jaar ook uit te spreken over de actualisatie van de MRA Agenda (het vierjarige visiedocument)”, zo staat in de voorbereidingsmemo.

Andere onderwerpen

Vanavond wordt er in Zaal Stad aandacht besteed aan de vernieuwing van het stationskwartier. Daarnaast gaat het over Studentenwoningen voor Almeerse studenten (een motie van de VVD), de berging van de Engelse bommenwerper Short Stirling BK710 en het Speel- en beweegruimtebeleid Samen op avontuur.

De volledige agenda is te vinden op de website van de gemeente.

Dit vind je misschien ook interessant