63

Focus op beschikbaarheid en betaalbaarheid sociale huurwoningen

De gemeente Almere, een huurdersorganisatie en de woningcorporaties in de stad ondertekenden gisteren nieuwe prestatieafspraken voor 2019. Naast de gemeente waren huurdersorganisatie 3HO en woningcorporaties Ymere, De Alliantie en GoedeStede aanwezig.

Focus

“Evenals voorgaande jaren ligt de focus op meer woningen voor de grote groep woningzoekenden die aangewezen is op een betaalbare huurwoning”, zo laat de gemeente weten. “Sinds 2015 zit de nieuwbouwproductie in de lift. Maar de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen is nog steeds enorm groot. Partijen zoeken naar meer locaties om 2.000 tot 2.500 sociale huurwoningen te kunnen bouwen. De woningen die vrij komen bieden de corporaties weer zo veel mogelijk aan voor een betaalbare huurprijs”.

Andere afspraken

Er werden meer prestatieafspraken gemaakt. “Gezien de schaarse woonruimte is er goede regie nodig op de huisvesting van mensen uit de zorg en initiatieven waar kwetsbare mensen zorg en begeleiding krijgen. Ook zetten partijen zich in, om wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, weer vitaal te maken”.

Doel

De doelstelling om de woningvoorraad op gemiddeld energielabel B te hebben, is in Almere al gehaald. Gezamenlijk worden de mogelijkheden verkend om vervolgstappen te zetten op het duurzaamheidsdossier. Zo is er aandacht voor energiebesparing en energieopwekking.

Foto

Op de foto de ondertekenaars van de prestatieafspraken met vanaf links: Eddo Rats(Alliantie), Kim Ronner(Ymere), wethouder Loes Ypma, Arjan Deutekom(GoedeStede), Hans Koelman(huurdersorganisatie 3HO) en wethouder Jan Hoek. Foto: Aangeleverd.

Dit vind je misschien ook interessant