56

‘Almere op weg naar een betere bereikbaarheid’

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van een stad. Daarom ontwikkelt de gemeente Almere samen met verschillende partners een nieuwe mobiliteitsvisie. Binnenkort wil het college hierover met de gemeenteraad in gesprek.

Ideeën

“Inwoners, bedrijven en vervoerders hebben elk zo hun eigen wensen en ideeën als het gaat om mobiliteit”, aldus de woordvoering van de gemeente Almere. “De gemeente heeft een beeld gemaakt van het huidige Almere, en van wat er de komende jaren op het gebied van mobiliteit nodig is. Daarnaast heeft de gemeente op verschillende manieren gesprekken met de stad gevoerd: een enquête onder Almeerders, stadsgesprekken op markten en online, een ‘serious game’ die met uiteenlopende doelgroepen is gespeeld en een mobiliteitscafé. Uit deze gesprekken bleek
bijvoorbeeld dat Almeerders zeer enthousiast zijn over het bussysteem, en positief over de uitbreiding van de A6 en A1. Over de treinverbindingen zijn zij minder tevreden. Met betrekking tot de fiets zijn Almeerders minder tevreden over de sociale veiligheid, verlichting en de verbinding tussen stadsdelen”.

De auto is belangrijk

In Almere is de auto het belangrijkste vervoermiddel, zo blijkt uit onderzoek. Het aantal elektrische auto’s is gemiddeld, maar autodelen is nog niet erg ontwikkeld. Bij korte afstanden neemt de fiets ook een belangrijke plek in, maar toch wordt in Almere relatief weinig gefietst vergeleken met andere grote steden. Wel wordt bij korte afstanden vaker dan gemiddeld gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Almeerders forenzen relatief veel. Zo bevindt twintig procent van de banen van werknemers die in Almere wonen zich in Amsterdam.

Meer banen

“Meer banen binnen onze stadsgrenzen zou kunnen helpen om deze verkeersstroom, en daarmee CO2-uitstoot, te beperken”, aldus de gemeente. “De elektrische fiets zou uitkomst kunnen bieden om Almeerders vaker uit de auto te krijgen, ondanks de relatief grote afstanden in Almere. En door meer woningen te bouwen bij grote OV-knooppunten, zou het gebruik van het openbaar vervoer verder gestimuleerd kunnen worden. Deze en andere keuzes die in de mobiliteitsvisie gemaakt kunnen worden, worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad”.

Dit vind je misschien ook interessant