56

Zorgorganisaties Almere starten met Nazorgtraject 70+

Sinds 1 maart zijn het Flevoziekenhuis en diverse thuiszorgorganisaties in Almere gestart met het Nazorgtraject 70+. Dat meldt het Flevoziekenhuis. De bedoeling van het traject is om de overgang tussen het ziekenhuis en thuis soepeler te laten verlopen.

Minder sterfgevallen

“Het doel is het verminderen van het aantal ziektegevallen en sterfgevallen na ontslag uit het ziekenhuis, het verminderen van het aantal heropnames en het verbeteren van de patiënttevredenheid”, aldus het ziekenhuis. “Hiervoor zijn onder meer goede afspraken gemaakt over de communicatie en informatieoverdracht tussen huisartsen, thuiszorgorganisaties en Flevoziekenhuis, bij opname en ontslag uit het ziekenhuis. Zo zijn alle zorgverleners optimaal geïnformeerd. Ook is afgesproken dat een wijkverpleegkundige op 3 momenten extra bij kwetsbare ouderen langsgaat na ontslag uit het Flevoziekenhuis”.

Organisaties

Het traject is vooral bedoeld voor patiënten van vijf zorgorganisaties in Almere. Het gaat om thuiszorgorganisaties Zorggroep Almere, Woonzorg Flevoland, Roebia Zorg, Buurtzorg en het Leger des Heils.

Dit vind je misschien ook interessant