Vandaag vindt de 545ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Oosterwold

In de nieuwe wijk Oosterwold mogen bewoners zelf bouwen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de wijk. In ruil daarvoor krijgen de bewoners een lagere grondprijs. Een mooi idee in theorie, maar in de praktijk blijkt dat het concept van Oosterwold niet werkt. De gemeente moet er zelfs aan te pas komen om extra wegen aan te leggen. Ook werd de grondprijs verhoogd.

Vorige week werd er een petitie aangeboden aan de raad met ruim 1300 ondertekenaars. Daarna heeft de raad geluisterd naar de inbreng van 10 insprekers, en zijn alle fracties aan het woord geweest over de grondprijsverhoging Oosterwold. De bespreking wordt vanavond
vervolgd. De wethouder krijgt de gelegenheid te reageren op de inbreng van de insprekers
en de fracties.

In de Raadszaal zal vanavond vanaf 19.00 uur gesproken worden over de wijk Oosterwold.

Lerarentekort

Het lerarentekort is een groeiend probleem in heel Nederland en ook in Almere. Nu al zijn vacatures in het onderwijs moeilijk in te vullen en staan lesuren onder druk. Simpele oplossingen zijn er niet. Daar is het probleem gewoonweg te ingewikkeld voor.

De Almeerse VVD maakt zich zorgen over het toenemende lerarentekort en de kwaliteit
van het onderwijs in Almere. “Vooruitlopend op het Plan van Aanpak, waarvan is toegezegd dat deze in het voorjaar van 2019 aan de Raad zal worden gepresenteerd, vinden wij het belangrijk dat de raad goed in positie wordt gebracht”, aldus de VVD-fractie. “Door het organiseren van een Rondetafelgesprek, vanavond, met verschillende sprekers (zowel lokaal als landelijk) willen wij zorgen dat de raad alle relevante informatie heeft om een passende reactie te geven op het Plan van Aanpak en waar nodig initiatief kan nemen”.

Vanavond meer in Zaal Stad vanaf 19.00 uur.

Zwemvereniging Flevostar

De gemeente is van plan om zwemvereniging Flevostar niet meer te subsidiëren. De club geeft aan dat daarmee de subsidie in vijf jaar tijd van 25.000 euro naar nul is gezakt. Vorige week werd bekend dat de zwemvereniging eenmalig nog 3000 euro krijgt van de gemeente Almere. Voorzitter Coenraad Vos is niet tevreden met de toezegging van 3000 euro.

Het beëindigen van de subsidie aan zwemvereniging Flevostar door de gemeente is voor
PVV, Partij voor de Dieren, PvdA en SP aanleiding geweest een agendavoorstel in te dienen
om met de raad en het college te spreken over de gevolgen van deze stopzetting. Gelijktijdig
heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over hetzelfde onderwerp. Deze vragen hebben
deels een aanvullend karakter.

“Zwemvereniging Flevostar Almere heeft als doel om mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden recreatief te zwemmen. Wij maken hiervoor iedere woensdagavond gebruik van het zwembad Optisport in Muziekwijk”, zo schrijft de vereniging op internet.

Vanavond wordt er over dit onderwerp gesproken in Zaal Haven.

Andere onderwerpen

Vanavond gaat het ook over andere onderwerpen. Enkele interessante thema’s zijn: het amendement van VVD, SP en ChristenUnie over het ‘actief informeren een besluit door het college bij het aan het openbaar vervoer onttrekken van wegen, fietspaden en voetpaden‘. Andere thema’s zijn: de internationale lobby voor de Floriade, gebiedsontwikkeling en financiën.

Comments are closed.