78

Aantal AED’s neemt toe; onvoldoende dekking in Almere

Het aantal aangemelde AED’s in Nederland blijft stijgen. Ook in Almere is er een toename. In steeds meer wijken investeren buurtbewoners in een AED. Toch is de dekking in Almere onder de maat. Dat blijkt uit cijfers van de Hartstichting. Doordat er te weinig of geen AED’s in sommige buurten zijn, is de kans op overleving bij een hartstilstand klein.

Spreiding

“Elk jaar krijgen 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis”, zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. “Met genoeg burgerhulpverleners en AED’s verspreid over ons land kunnen we ervoor zorgen dat binnen 6 minuten hulp wordt geboden en zo levens worden gered. Het is goed om te zien dat steeds meer mensen hun buurt hartveiliger maken door een reanimatiecursus te volgen of met de buurt een AED aan te schaffen“.

Bij een hartstilstand is de overlevingskans het grootst als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimeren en een AED wordt aangesloten. In Almere is er een grote kans dat er geen AED is de buurt is. “Daarom is het belangrijk dat er genoeg burgerhulpverleners en AED’s worden aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem van Nederland, HartslagNu”, aldus de Hartstichting. Dit oproepsysteem wordt bij een 112-melding van een hartstilstand geactiveerd en stuurt burgerhulpverleners naar het slachtoffer. “Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuten eerder aanwezig bij het slachtoffer dan de hulpdiensten, en kunnen eerste hulp bieden totdat de professionals arriveren”.

Provincies

Van alle provincies in Nederland staan Noord-Brabant, Gelderland en Limburg er het beste voor: er zijn veel burgerhulpverleners en veel AED’s aanwezig. Minder goed scoren Zeeland, Groningen en Flevoland, waar met name nog AED’s nodig zijn.

Er zijn nu bijna 18.000 AED’s in Nederland aangemeld bij het oproepsysteem, een stijging van zo’n 45% ten opzichte van een jaar eerder.

Dit vind je misschien ook interessant