Het Flevoziekenhuis in Almere start met ingang van 12 maart met een wekelijks poliklinisch spreekuur verloskunde in Lelystad om zwangeren beter te begeleiden. Dat meldt het Flevoziekenhuis op haar website. “Het doel van het verloskundig spreekuur is deze groep zwangeren ook gedurende de zwangerschap optimaal te begeleiden door hen de juiste zorg op het juiste moment en dichtbij huis te bieden”, zo schrijft het ziekenhuis.

Faillissement MC Zuiderzee

“Sinds het faillissement van MC Zuiderzee wordt er geen acute verloskunde meer aangeboden in Lelystad. Een aanzienlijk deel van de zwangeren uit Lelystad en omgeving kiest er voor in het Flevoziekenhuis te bevallen”, aldus het ziekenhuis.

Het Flevoziekenhuis heeft sinds het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen een groot aantal bevallingen uit Lelystad opgevangen. “Net als bij iedere vorm van acute zorg komen op de afdeling verloskunde ook piekmomenten voor”, schrijft het ziekenhuis. “In dat geval gaat acute zorg altijd voor en kan het voorkomen dat er tijdelijk geen plek is voor patiënten die graag in het ziekenhuis willen bevallen, maar medisch gezien ook thuis kunnen bevallen”.

Zorgstandaard

Het Flevoziekenhuis werkt al geruime tijd vanuit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), zoals deze landelijk is vastgesteld. Het Flevoziekenhuis wil ook samen met de zwangeren in Lelystad volgens deze aanpak werken.

Comments are closed.