54

Klimaatverandering in Almere goed zichtbaar; waterplan is er op ingespeeld

In opdracht van het Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) heeft het KNMI de afgelopen tijd een onderzoek gehouden naar de klimaatverandering in Almere en de rest van Flevoland.

Uitkomsten

Het onderzoek geeft inzicht in het huidige klimaat in Flevoland en hoe het klimaat in Flevoland zich in de toekomst mogelijk zal ontwikkelen

Zo is de gemiddelde temperatuur sinds 1991 met ongeveer 1 graad gestegen in heel Flevoland. Daarnaast wordt de kans op een hittegolf steeds groter. Ook leidt de opwarming van het klimaat tot een langer groeiseizoen en daarmee ook tot verlenging van het aantal zogeheten ‘allergie dagen’ voor hooikoortsen.

Alle uitkomsten en verwachtingen zijn hier te vinden.

Water

Almere staat bekend om de hoge kwaliteit van drinkwater. “Een stad die beter duurzaam weet om te gaan met alle kringlopen van hemelwater, oppervlaktewater, bodemwater en afvalwater”, aldus de gemeente Almere op haar website.

Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben om die reden in 2017 gezamenlijk een Waterplan 2017-2022 uitgezet. Daar worden onder andere problemen zoals achterstallig onderhoud van recreatieve voorzieningen, overlast van waterplanten en schade aan het rioolstelsel opgelost.

In het waterplan is er ook ruimte voor klimaatverandering. Ook al is het plan in 2017 opgesteld, deze heeft al wel ingespeeld op klimaatverandering. Zo mag klimaatverandering niet leiden tot schade aan gebouwen en belemmering van vitale functies zoals ziekenhuizen en ambulanceroutes. Door de watersystemen beter te beheren, worden de kansen tegen weerbaarheid tegen klimaatverandering vergroot.

Foto

Bron: Gemeente Almere

Dit vind je misschien ook interessant