Wethouder Lodders ontkomt aan motie van wantrouwen

Deel dit artikel

De PVV, SP, Respect Almere, de Partij voor de Dieren en het CDA hebben gisteravond een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Jaap Lodders. De wethouder heeft de motie overleefd. De motie ging over het niet tijdig en onvolledig informeren van de gemeenteraad over de voortgang van de Floriade.

College

Volgens de raadsleden is de gemeenteraad onjuist geïnformeerd over veranderingen in de woningbouwplannen van de Floriadewijk. Er werd uitgegaan van 30% sociale woningbouw. Ook wist het college al langer van de plannen dat de voltallige raad van commissarissen van de Floriade BV zou opstappen. De gemeenteraad werd te laat op de hoogte gebracht.

Betreuren

Het college liet gisteravond weten de gang van zaken te betreuren. De motie werd uiteindelijk toch ingediend en verworpen door een meerderheid van de gemeenteraad.

Motie van treurnis

In november diende de raad al een motie van treurnis in. De Partij voor de Dieren diende de motie toen in, omdat de partij het niet eens is met de gang van zaken rondom de Floriade.

Wat heeft Almere aan een motie van treurnis?

Foto

Het Floriade-gebied. Bron: Persinformatie Floriade.