Vandaag vindt de 542ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Visverbod

Leefbaar Almere heeft in 2012, 2013 en 2015 via schriftelijke vragen aandacht gevraagd
voor overlast van sportvissers aan de Govert Flinckstraat. Uiteindelijk heeft het college een
visverbod ingesteld op deze locatie.

Onlangs heeft het college in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA aangegeven
bereid te zijn dit visverbod te heroverwegen in overleg met bewoners en de
hengelsportvereniging. Leefbaar Almere is van mening dat de discussie over het instellen van een visverbod niet opnieuw gevoerd zou moeten worden en wil daarover het gesprek aangaan met college en andere fracties.

Vanavond wordt er gesproken over dit onderwerp in Zaal Hout (vanaf 19:30 uur). In die zaal gaat het vanavond ook over een motie van de Partij voor de Dieren. De partij wil het stemmen voor mensen met een visuele beperking toegankelijker maken.

Eden Holland en Witch World

Eden Holland komt er waarschijnlijk wel, Witch World niet. En dat terwijl de raadsleden ook niet positief staan tegenover Eden Holland: ‘’We hebben als gemeenteraad eigenlijk nog nooit gesproken of we Eden Holland wel willen”, zei Marco de Kat (Leefbaar Almere) vorige week. Raadsleden lijken zelfs spijt te hebben van hun keuze voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor Eden Holland. Het onderzoek kost een half miljoen euro.

Daarnaast lijkt het volgens de PVV dat er een conflict is ontstaan tussen Witch World en de gemeente.

Vanavond wordt er opnieuw gesproken over dit onderwerp. Dat gebeurt in Zaal Stad vanaf 19:30 uur. Eerder gaat het in dezelfde zaal ook over het toekomstig snellaadstation in de Muziekwijk. Later gaat het over het ‘Actieplan Veiligheid 2019-2022′.

Andere onderwerpen

Tijdens de Politieke Markt worden nog andere onderwerpen besproken. Het gaat onder andere over het vestigingsklimaat voor bedrijven (Raadszaal), bestemmingsplan hoofdwegen (Zaal Buiten), de Oostvaardersplassen en hotels in Almere.

Comments are closed.