59

Politieke Markt: Veiligheid, Jeugdhulp en Almeerse hotels

Vandaag vindt de 540ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Almeerse hotels

Het aantal hotels in Almere groeit flink. Daarom wil de raad dat er controle blijft op de groei. “Op 17 januari 2019 heeft Bureau Stedelijke Planning een toelichting gegeven op de feiten en
cijfers van de hotelmarkt in het algemeen en die in de MRA en Almere in het bijzonder. Op
basis van deze aanvullende informatie start nu de politieke behandeling van het
afwegingskader Hotels in Almere. De bespreking start met de mogelijkheid van inspraak
door belanghebbenden”, aldus de raad.

Vanavond wordt er over gesproken in Zaal Haven.

Actieplan veiligheid

“Het college vraagt de raad in te stemmen met thema’s, doelen, uitgangspunten en
werkwijze van het Actieplan Veiligheid 2019-2022 en kennis te nemen van het jaarplan
veiligheid 2019”, zo schrijft de raad in de voorbereidingsmemo.

Naast de portefeuillehouder zijn ook het OM en de politie uitgenodigd voor deze bespreking. “Per thema is in het actieplan aangegeven wat het college als doel ziet voor de komende vier
jaar (‘wat willen we bereiken?’). Het valt het presidium op dat vaak gekozen formuleringen
als ‘een daling van’, een grotere bewustwording van’, ‘het vergroten van’ en ‘meer inzicht in’
het voor de raad lastig maken te beoordelen aan welke ambitie het college zich verbindt (of
dat dit om aanscherping vraagt)”.

Vanavond wordt er over gesproken in Zaal Stad.

Snellaad-station elektrische auto’s

De gemeente Almere wil een snellaadstation voor elektrische auto’s plaatsen in de Muziekwijk. Ondanks dat het bestemmingsplan niet toestaat dat er een snellaadstation komt, wil de gemeente het station toch plaatsen.

Vanavond wordt er over gesproken in Zaal Hout.

Jeugdhulp

“De PVV is van mening dat als er niet snel iets gewijzigd wordt de overschrijdingen van het budget
jeugdhulp niet te overzien zijn in de komende jaren. Daarbij wijst de PVV op eerdere tekorten op de
jeugdhulp en de aandacht vanuit de raad voor dit onderwerp. De PVV wil dan ook niet wachten totdat het college in mei de raad opnieuw informeert, maar wil nu hierover het gesprek met college en raad voeren”, zo staat in de voorbereidingsmemo.

Vanavond wordt er over gesproken in Zaal Buiten.

Andere onderwerpen

Verder wordt er gesproken over de Interactieve zuil met de Grondwet in de centrale hal van ons stadhuis. Ook de ‘Verplichtstelling laptops in voortgezet onderwijs‘ is opnieuw een thema. Het gaat ook over diverse bestemmingsplannen en het plan voor een nieuw openluchtzwembad.

Dit vind je misschien ook interessant