Almeerse bedrijven die willen verduurzamen of innovatieve en circulaire initiatieven willen starten hebben nu de mogelijkheid dat te doen. De gemeente Almere maakt werk van de circulaire economie en heeft het Stimuleringsfonds circulaire bedrijvigheid opengesteld.

Bedrijfsscan

Almeerse ondernemers kunnen bij het Stimuleringsfonds een aanvraag doen voor een circulaire bedrijfsscan of cofinanciering van circulaire innovaties. Het stimuleringsfonds heeft in totaal 30.000 euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van bedrijfsscans op het gebied van circulariteit. Een circulaire scan brengt in kaart hoe duurzaam en circulair het bedrijf nu is en waar kansen liggen om te verduurzamen en kosten te besparen.

Met het instellen van het stimuleringsfonds komt de gemeente tegemoet aan de behoefte aan meer informatie over en ondersteuning bij het verduurzamen van individuele bedrijven. Uit het onderzoek ‘Duurzaam ondernemen’ van de Kamer van Koophandel blijkt dat steeds meer bedrijven hun steentje bij willen dragen aan de circulaire economie.

10.000 euro

Het Stimuleringsfonds circulaire bedrijvigheid stelt 100.000 euro per jaar beschikbaar. Van dit bedrag is 70.000 euro bestemd voor cofinanciering van innovaties. “Dit geld is bedoeld om ondernemers financieel te ondersteunen bij onderzoek en ontwikkeling, certificering of vergunningsaanvragen”, aldus de gemeente. “Het maximale subsidiebedrag is 20.000 euro per innovatie”.

Kleine ondernemingen

“Vooral kleine ondernemers geven aan behoefte te hebben aan meer informatie over het verduurzamen van hun bedrijf”, schrijft de gemeente. Dit kwam ook naar voren tijdens bijeenkomsten over dit thema met ondernemers die zijn gevestigd op bedrijventerrein De Steiger in Almere. “De ondernemers gaven tijdens die bijeenkomsten aan wel geïnteresseerd te zijn in het verduurzamen van het bedrijf, maar niet altijd te weten hoe ze daar mee aan de slag kunnen”.

Circulaire economie

Onder de naam ‘Citylab stedelijke grondstoffen’ ontwikkelt de gemeente samen met ondernemers een deel van bedrijventerreinen De Steiger en De Vaart tot hotspots voor circulaire bedrijvigheid. Via innovatieve aanbestedingen, cofinanciering en het Stimuleringsfonds faciliteren we nieuwe circulaire bedrijvigheid en stimuleren we de samenwerking tussen circulaire ondernemers in de stad en in de regio.

Comments are closed.