52

Gemeente: Veiligheidsgevoel inwoners moet verbeteren

Ondanks dat inwoners van Almere zich veiliger zijn gaan voelen, moet het veiligheidsgevoel toch verbeterd worden. Dat blijkt uit het Actieplan Veiligheid 2019-2022 van de gemeente Almere. De criminaliteit is relatief laag voor een grote stad. Toch is het veiligheidsgevoel van inwoners juist minder goed dan gemiddeld.

Factoren

Eén van de redenen voor het lage veiligheidsgevoel van inwoners is de lagere sociale samenhang in de wijken. Dat schrijft de gemeente in het actieplan. Geborgenheid, vertrouwen en de zorg voor elkaar moet er volgens de gemeente voor zorgen dat het veiligheidsgevoel omhoog gaat.

Ook de jeugd zorgt vaak voor overlast. Het college wil daarom vier extra Buitengewoon Opsporingsambtenaren aannemen. Deze moeten extra toezicht houden op overlastgevende jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit.

Experimenteren

In 2019 wil de gemeente ook experimenteren met een soort rijdende rechter. Die moet optreden bij woonoverlast. De inzet van zogenoemde Mobeyes moet het aantal woninginbraken terugdringen. Het apparaat kan via een bewegingsmelder stilalarm geven aan de politie.

Prioriteit

De gemeente vindt veiligheid erg belangrijk en besteedt daarom vaak aandacht aan dit thema. Onlangs ondertekenden ondernemers, politie en de gemeente Almere het convenant Veilig en Gezond Uitgaan 2019-2021. De partners -politie, horeca en gemeente- vinden het van belang om een prettige sfeer in het uitgaansgebied te hebben en te houden: Gezellig voor iedereen, door iedereen. In het convenant zijn intenties en concrete afspraken opgenomen over wat iedere partner doet om dit doel te bereiken.

Foto: Ondertekening Convenant Veilig en Gezond Uitgaan Franc Weerwind, Famke van Spaendonk en Martin Ort / Gemeente Almere.

Dit vind je misschien ook interessant