Tijdelijke maatregelen tegen gebruik middenberm A6

Deel dit artikel

Rijkswaterstaat neemt tijdelijke maatregelen om te voorkomen dat automobilisten de middenberm van de A6 gebruiken. Eerder bleek dat automobilisten niet juist voorsorteren en op het laatste moment van baan wisselen via de middenberm. Dit leverde gevaarlijke situaties op.

Onduidelijk

Rijkswaterstaat meldt dat de nieuwe verkeerssituatie nog niet voor iedereen duidelijk is. “Het gebeurt regelmatig dat via de middenberm gewisseld wordt van rijbaan. Dat levert zeer gevaarlijke situaties op voor het verkeer”, bevestigt Emiel Hetjes (verkeersmanager Rijkswaterstaat).

Maatregelen

“We hebben de politie gevraagd te gaan handhaven en we plaatsen bakens en paaltjes in de middenberm. We gaan ervan uit dat na een bepaalde gewenningsperiode deze maatregelen niet meer nodig zijn en de paaltjes weer weggehaald kunnen worden. Dan is ook de berm meer volgroeid zijn en niet meer uitnodigen om deze te gebruiken om van rijbaan te wisselen”, zegt Hetjes.

Parkway6 plaatst naar verwachting de eerste bakens deze week nog. Daarna worden ook paaltjes geplaatst langs de verbindingsboog tussen de A27 en de A6.

Foto

Bron: Google Maps. Foto van de middenberm bij Almere Haven (ter illustratie, hier zonder mogelijkheid om over te steken).