De gemeenteraad van Almere heeft gekozen voor SPFA/SLOA als nieuwe lokale omroep van Almere. Gisteren hebben de raadsleden gestemd over het collegevoorstel. Het college stelde eerder voor om SPFA/SLOA aan te wijzen als zendgemachtigde.

Geen steun

De motie ‘Geen omroep’ van de PVV kreeg geen steun. Het amendement van GroenLinks en een amendement van de PVV kregen weinig steun.

Stemming

Tijdens de Politieke Markt op het stadhuis werd er gisteravond gestemd.

Comments are closed.