58

Politieke Markt: Stationskwartier, Dierenasiel en wijkteams

Vandaag vindt de 538ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Stationskwartier

Het college wil graag met de raad in gesprek over twee onderwerpen die in elkaars verlengde liggen: De visie en aanpak voor het Stationskwartier en het concept voor de verbetering van
station Almere Centrum. Vanavond wordt er over het onderwerp gesproken in Zaal Hout. De uitkomst van het gesprek van vanavond wordt betrokken bij het opstellen van de raadsvoorstellen.
Vorige week donderdagmiddag heeft de raad gebruik kunnen maken van een technische toelichting op het agendavoorstel via een rondleiding door het gebied.

Dierenasiel

Het Dierenasiel Almere heeft een nieuw bestuur en lijkt daarmee een faillissement te kunnen voorkomen. Het asiel heeft al langere tijd de financiën niet op orde. Accountantskantoor PwC heeft een onderzoek ingesteld naar de boekhouding. In november werden de uitkomsten van dat onderzoek bekend. Het nieuwe bestuur heeft een nieuw plan gemaakt om de financiën op orde te krijgen.

Het college vraagt aan de gemeenteraad om in te stemmen met een gemeentegarantie van 300.000 euro ten behoeve van de ‘Stichting beheer onroerend goed Dierenasiel Almere’.

Vanavond wordt er over het Dierenasiel Almere gesproken in Zaal Buiten.

Sociale Wijkteams

In Zaal Haven gaat het vanavond opnieuw over sociale wijkteams. De raad heeft eerder ingestemd met het hanteren van vier uitgangspunten bij de ontwikkeling van de wijkteams en het hanteren van vijf vuistregels bij de ontwikkeling ervan.

“Op 8 november jl. is bij de begroting een motie van de VVD, SP, Partij voor de Dieren, D66 en AP/OPA aanvaard over de bereikbaarheid van de wijkteams. De raad verzoekt het college door middel van een motie om te kijken naar een alternatief voor de bereikbaarheid van het wijkteam buiten het
algemene nummer 14036 om en dit alternatief voor 1 juni 2019 aan de raad voor te leggen”, zo staat in een memo.

Andere onderwerpen

Vanavond gaat het ook over Sociale woningbouw door commerciële partijen‘, het ‘Rapport Experiment Regelarme Bijstand‘, ‘Grondwet bij de ingang van ons stadhuis‘ en diverse moties, amendementen en een raadsvoorstel over de nieuwe lokale omroep.

Vanaf ongeveer 21:45 uur worden er onderwerpen plenair besproken. Tevens wordt er afscheid genomen van de heer Iskender.

Dit vind je misschien ook interessant