56

Politieke markt: Regelarme bijstand, grondprijs en huisvesting

Vandaag vindt de 537ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Regelarme bijstand

In Zaal Hout wordt vanavond gesproken over de uitkomsten van het rapport ‘Experiment regelarme bijstand’. Op 29 juni 2017 heeft de raad ingestemd met het experiment. Het doel was om enerzijds meer uitstroom te generen en anderzijds te komen tot meer eigen regie voor bijstandsgerechtigden.

Grondprijsbeleid

In Zaal Haven gaat het over de jaarrekening van de gemeente. Een account licht de jaarrekening toe in een speciale ‘boardletter’. Later wordt er gesproken over de nota grondprijsbeleid. De bespreking begint om 20.00 uur. Met deze nota worden de grondprijzen in de stad geactualiseerd.

Lokale omroep en Floriade

Een veel besproken thema in de raad is de Floriade. Ook over de aanwijzing van een nieuwe lokale omroep wordt er vaak gesproken. Beide thema’s zijn ook vanavond aan de orde. In Zaal Buiten gaat het over de Floriade. In Zaal Stad over de aanwijzing van een nieuwe lokale media-instelling.

Andere gesprekken

Uiteraard wordt er over meer thema’s gesproken. Vanaf 21.30 uur vindt ook de besluitvorming plaats in de plenaire zaal. Alle informatie en gesprekken zijn terug te vinden op de website van de gemeente.

Dit vind je misschien ook interessant