Donderdagavond werd de essaybundel ‘De buik van de stad’ gepresenteerd. Een essaybundel vol toekomstperspectieven over de relatie tussen stad, land en voedselproductie. Onder andere Martin Scholten, Sigrid Wertheim-Heck en Ron Methorst droegen bij aan het boek. Het boek wordt ingeleid door door Louise O. Fresco.

Eerste exemplaar

Het eerste exemplaar werd donderdag door samensteller Joris Lohman uitgereikt aan Jan-Nico Appelman (gedeputeerde van de provincie Flevoland). De overhandiging vond plaats tijdens Flevo Campus Live.

Tijdens Flevo Campus Live kwamen 200 jonge boeren, studenten en young professionals samen om na te denken over stedelijke voedselvraagstukken.

De Buik van de Stad

In ‘De buik van de stad’ onderzoeken acht auteurs in vier essays vragen rondom ons voedselsysteem. Het eerste essay bespreekt het toekomstperspectief van jonge boeren in een veranderend voedsellandschap en de verantwoordelijkheid die bij hen én andere experts ligt. Dit is tevens het centrale onderwerp tijdens Flevo Campus Live.

De overige drie essays onderzoeken het voedselsysteem op verschillende niveaus: op wereldschaal, op regionale schaal, en op stedelijk niveau. Landschapspijn, verlies aan biodiversiteit, bodemdegradatie, ongezonde voeding – de negatieve bijeffecten van het efficiënte en goedkope voedselsysteem dat opgebouwd is na de Tweede Wereldoorlog zijn groter geworden dan de voordelen.

“Iedereen die zich ermee bezighoudt, weet: dat moet anders. Maar waar de urgentie en analyse gedeeld worden, lopen de meningen over hoe het dan wél moet sterk uiteen. ‘De buik van de stad’ bevraagt de denkbeelden en aannames van de lezer en biedt een genuanceerd maar gedurfd perspectief op de toekomst. Een must-read voor iedereen die zich afvraagt hoe de toekomst van ons voedselsysteem eruit kan zien’, schrijft organisator Flevo Campus Live.

Flevo Campus Live

Flevo Campus is een samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool, het Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions (AMS), gemeente Almere en provincie Flevoland. Flevo Campus laat in de praktijk zien hoe stedelijke voedselvoorziening in slimme combinatie met vernieuwingen in de landbouw leidt tot gezonde burgers en een beter leefklimaat in steden. Om dit mogelijk te maken versterkt Flevo Campus het groene onderwijs.

Comments are closed.