Politieke Markt: Verplichte vuurwerkvrije zones, lokale omroep en jachthaven

Vandaag vindt de 536ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. Raadsleden gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Verplichte vuurwerkvrije zones

GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP willen een stap verder zetten in het instellen van vuurwerkvrije zones. Sinds kort kunnen inwoners zelf bepalen of zij een vuurwerkvrije zone in de buurt willen. Dit is de zogenoemde ‘vrijwillige vuurwerkvrije zone’. GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP willen kijken of er ook verplichte vuurwerkvrije zones ingesteld kunnen worden.

In Zaal hout wordt er vanavond over dit onderwerp gesproken.

Jachthaven Haddock

Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de regeling die getroffen is met Jachthaven Haddock. De regeling gaat over de aankoop van grond waarop de jachthaven gevestigd is. De regeling is nodig, omdat de grond onderdeel gaat uitmaken van het Floriadeterrein.
‘Op 31 oktober 2018 heeft het college de raad via een brief geïnformeerd over de ‘beginselovereenstemming’ over deze minnelijke regeling, en aangekondigd op korte termijn een raadsvoorstel hierover te zullen voorleggen’, zo schrijft het college in een memo.

In Zaal Stad wordt er over dit onderwerp gesproken.

Lokale omroep

In Zaal Buiten gaat het vanavond opnieuw over de keuze voor een nieuwe lokale omroep. De PVV heeft inmiddels twee moties ingediend: ‘Geen keuze’ en ‘Geen omroep’.

Meer over dit onderwerp is te lezen in een nieuw artikel.

Andere onderwerpen

Vanavond wordt er ook gesproken over het onderwijs in de stad. Er worden een aantal moties van de PVV behandeld over onder andere: ‘Extra borggelden voor Voorschoolse Voorzieningen en Onderwijs’ en ‘Geen moskee bezoeken vanuit school door Almeerse kinderen’.

Leefbaar Almere wil duidelijkheid over de Floriadewijk, het gaat ook nog kort over parkeertarieven en het opheffen van basisschool De Hasselbraam. Deze laatste onderwerpen worden vanaf 21:30 uur besproken in de raadszaal.