De lokale omroep in Almere. Hoe zit dat nu?

Deel dit artikel

Op 27 september 2018 is voor de eerste maal gesproken over de keuze voor de lokale omroep. Alle raadsleden waren het erover eens dat het college de raad niet voldoende heeft geïnformeerd. Volgens diverse partijen leek het alsof het college van burgemeester en wethouders zich niet aan de vastgestelde criteria heeft gehouden.

Op 8 november is opnieuw over dit onderwerp gesproken en heeft de raad gevraagd inzage te krijgen in de verslagen van de verdiepende gesprekken met de aanvragers. Kortom, de raadsleden waren het erover eens dat het college opnieuw de raad niet voldoende heeft geïnformeerd.

Aankomende donderdag wordt er weer gesproken over de keuze voor de lokale omroep. 1Almere heeft alle belangrijke punten op een rij gezet.

Keuze

Eerder koos het college van burgemeester en wethouders voor Stichting Productie Fabriek Almere tegenover Almedia. De stichting werkt samen met onder andere Stichting Lokale Omroep Almere en Stichting Omroep Almere. Eerder meldde 1Almere al dat de nieuwe lokale omroep – indien de SPFA de licentie voor de lokale omroep krijgt – waarschijnlijk de NPO in het klein wordt.

Nieuwe Almeerse omroep wordt waarschijnlijk NPO in het klein

Geen lokale omroep

Ook is er een voorstel vanuit de PVV om geen lokale omroep te kiezen. Volgens de PVV is er namelijk geen behoefte aan een lokale omroep. 1Almere heeft laatst een straatpeiling gehouden met de vraag: ”Heeft u behoefte aan een lokale omroep?”. Daar kwamen verschillende meningen uit.

Ondanks de voorstel van de PVV is het niet de mogelijkheid om geen lokale omroep aan te stellen. Het is namelijk in de Mediawet geregeld dat er een lokale omroep moet komen, mits er partijen zijn welke dat willen zijn.

Twee partijen

Buiten de SPFA waren er aan het begin van de race 5 andere deelnemers. Veel partijen hebben gefuseerd of zijn samenwerken. Daaruit zijn er twee partijen gekomen.

Partij 1: Stichting Productie Fabriek Almere, Stichting Lokale Omroep Almere, Stichting Omroep Almere (oud-onderdeel van de AOS), 1Almere

Partij 2: Almedia, Almeerse Omroep Stichting (deel van de werknemers naar partij 1).

Vijfjarige concessie

Aanstaande donderdag staat de raad weer voor de keuze om een partij aan te wijzen. Deze partij krijgt een vijfjarige concessie toegewezen en krijgt onder andere zendruimte op de FM-frequentie.

3 Reacties op “De lokale omroep in Almere. Hoe zit dat nu?”

  1. Edwin Elders

    Oude wijn in nieuwe zakken. Een lokale omroep, op bepaalde gebieden in Nederland na, is passe. Internet en Social Media hebben deze functie reeds enige tijd overgenomen en een andere nieuwe doelstelling. journalistiek bedrijven, zijn de meesten niet toe in staat. Inhoudelijke of financieel. Daar zou het debat op de Politieke Markt over moeten gaan en niet over de emotie. De wetsartikelen welke de PVV plaatst, zijn conform mediawet, er moet niets, het mag wel.

  2. Sjoerd Mesman

    Uit de interviews blijkt dat mensen geen onderscheid maken tussen de regionale en lokale omroep, dus is het zinvol Omroep Flevoland extra bekostiging te geven en hen de journaslitieke rol in Almere te laten verzorgen. Professionele organisatie , continuïteit geborgd en zijn hebben alle middelen hiervoor.

  3. Theo

    De Almeerse Omroep Stichting, speeltje van oud secretaris van de voormalige lokale omroep uit Almere en bewust door hem zodanig gepositioneerd dat deze wel om moest vallen, denkt nog immer deel te nemen aan deze. Hi is inmiddels voorzitter en zijn vrouw penningmeester. De vriendin van zijn compagnon is secretaris.

Reageren is niet meer mogelijk.